nb-NOen-US


NORDÅS GÅRDSKJØTT

- holder til på Nordås gård på Totenåsen, et stort frilufts- og beiteområde ved Skreia, 2 mil syd for Gjøvik. Se kart og vegbeskrivelse her.

Per Idar og Kjersti Vingebakken er eiere av gården og bedriften. Vi står for den daglige driften og kjøttforedlingen sammen med tre ansatte. Helt i fra starten av i 1998, bestemt oss for å produsere mat av høy kvalitet for kvalitetsbevisste kunder.

Alt vårt kalve-, storfe- og fårekjøtt er produsert og foredlet her på gården. Dette gir oss en unik mulighet til å kvalitetssikre produktene, bokstavelig talt, fra fjøs til bord.

På gården har vi melkekyr, kalver, okser, ammekyr, sau, geit, hest og lama, totalt rundt 300 dyr. Alle dyr går løse, i det vi setter dyrenes velferd i første rekke. Om sommeren går mange av dyrene fritt på Totenåsen og beiter fra mai til september.

For å kunne produsere kvalitetsmat krever dyra omsorg og godt stell. Dyrene blir fôret med rent gras uten noen tilsetninger. I tillegg får de kraftfôr som er garantert fritt for beinmel. Kalvene får i hovedsak melk, i tillegg til gras og kraftfôr.

Fornøyde dyr gir kvalitetsmat.

Kvalitetssikring

Når det gjelder slakting har vi på Nordås valgt å leie denne tjenesten. Vi transporterer selv alle dyr som skal slaktes på egen henger hvor det er plass til 5 - 8 storfe. Dette for å ivareta den etiske siden, samt kvalitetssikre produktet. Stress må ikke forekomme. Det er viktig at dyrene på sin siste reis oppholder seg sammen med dyr fra samme sted, lukt og lyd. Vi har på forhånd avtalt tid for ankomst på slakteriet, slik at dyrene ikke blir blandet med andre eller må stå å vente på tur. På denne måten har vi full kontroll over dyras siste reis.

Neste dag hentes skrottene hjem og plasseres på kjølerom for mørning. Kjøttet deles blant annet i biffer, steker, koteletter med mer.

Har du ønsker om spesiell oppdeling av noe slag, så gi bare beskjed om dette.

Vi har forbrukerpakninger, også beinfrie, som inneholder litt av alle deler på skrotten. I tillegg kan vi tilby sau- og lammekjøtt.  Gris har vi ikke på gården, men skaffer hel og halv gris på forespørsel.

Vi steker karbonader av kalv, storfe, elg, hjort og rein, samt at vi også steker kjøttkaker av kalv. Dette er populære produkter på grunn av den ekte og gode kjøttsmaken som oppnås ved at vi sper minimalt.
Vi garanterer REN MAT. Inneholder kun kjøtt som smaksettes med salt, pepper, spes med kraft og stekes manuelt.

 KONTAKT/BESØK OSS 
Slik kontakter
du oss, og slik
finner du oss.

Se kart og
vegbeskrivelse.