nb-NOen-US


NORDÅS GÅRDSKJØTT

Nordås Gårdskjøtt holder til på Nordås gård på Totenåsen, et stort frilufts- og beiteområde ved Skreia, 2 mil syd for Gjøvik.

 Se kart og vegbeskrivelse her

  • Nordås Gårdskjøtt er en familiedrevet bedrift som er basert på vårt eget gårdsbruk, Nordås Gård på Skreia.

  • Drift og produksjon foregår på Nordås Gård på Skreia som eies og drives av Per Idar Vingebakken og hans familie. Virksomheten ble etablert i 1998 og er en del av vår drift med melk- og kjøttproduksjon.
  • Helt fra starten i 1998 har vi hatt som hovedfokus og produsere mat av høy kvalitet. 

  • Vi har 3 viltmottak og her på Nordås tar vi imot og videreforedler viltkjøtt fra drøyt 700 elg, 2500 reinsdyr, 200 hjort samt kalve- og storfekjøtt fra eget oppdrett.
  • På gården har vi melkekyr, kalver, okser , ammekyr ,sauer, geit,hest og lama. Om sommeren går mange av dyra fritt på Totenåsen og beiter fra mai til september.

Fornøyde dyr gir kvalitetsmat.

Kvalitetssikring

Når det gjelder slakting har vi på Nordås valgt å leie denne tjenesten. Stress må ikke forekomme. Det er viktig at dyrene på sin siste reis oppholder seg sammen med dyr fra samme sted, lukt og lyd. Vi har på forhånd avtalt tid for ankomst på slakteriet, slik at dyrene ikke blir blandet med andre eller må stå å vente på tur. På denne måten har vi full kontroll over dyras siste reis.

Neste dag hentes skrottene hjem og plasseres på kjølerom for mørning. Kjøttet deles blant annet i biffer, steker, koteletter med mer.

Har du ønsker om spesiell oppdeling av noe slag, så gi bare beskjed om dette.

Vi har forbrukerpakninger, også beinfrie, som inneholder litt av alle deler på skrotten. I tillegg kan vi tilby sau- og lammekjøtt.  Gris har vi ikke på gården, men skaffer hel og halv gris på forespørsel.

 

                                                                                  VILTKJØTT

  • Nordås Gårdskjøtt har ambisjoner om å gjøre viltkjøttet tilgjengelig for folk flest.
  • Tradisjonelt har vilt, og spesielt elgkjøtt, vært forbeholdt skogeiere og jaktlag som har fordelt kjøttet seg i mellom.
  • Per Idar Vingebakken er selv jeger og friluftsmann. Hans kompetanse og relasjoner til jaktlag og miljøet rundt er unikt, og styrker troverdigheten til Nordås som mottak og foredlingsbedrift av viltkjøtt.
  • Nordås Gårdskjøtt har etablert egne viltmottak hvor fjellelgen tas inn fra jegere og jaktlag og transporteres deretter til Nordås for bearbeiding.

VÅRE KARBONADER AV ELG OG STORFE ER VELDIG POPULÆRE. DETTE ER EKTE VARE,MINIMALT SPEDD OG STEKT FOR HÅND.

VI GARANTERER REIN MAT!

 KONTAKT/BESØK OSS 
Slik kontakter
du oss, og slik
finner du oss.

Se kart og
vegbeskrivelse.