nb-NOen-US


Sau og lam

SAU/LAM
Alt av sau- og lammeslakt er produsert på Nordås gård. Dyra beiter i skogen på Totenåsen hele sommeren.

Høysesongen for sau og lammekjøtt er høsten, men vi kan også tilby et bra utvalg ellers i året. Hele og halve lam, ferdig delt, samt noe stykningsdeler.

Se også skinn - sau og lam ...

Gris

GRIS

På bestilling skaffer vi hel og halv gris, ferdig delt etter ønske.

Partåete hovdyr. Slirehorndyr, drøvtyggere. Pelsen har lange dekkhår og kortere ullhår. Tamsau (Ovis aries) nedstammer fra vill muflonsau og asiatiske villsauer. Husdyr i ca. 6000 år. Mange foredlede raser, bl.a. merinosau som regnes for den beste ullrasen. I Norge er dalasau mest utbredt. I 1998 var det ca. 2,1 mill. sau på utmarksbeite, i tillegg kommer ca. 0,3 mill. på innmarksbeite.

Tamsvin stammer fra villsvinet, Sus scrofa. Hannen kalles råne el. galte, hunnen purke. Har vært husdyr fra ca. 4000 f.Kr., i Norge fra yngre steinalder. Blir kjønnsmodent ca. 7 måneder gammelt og får som regel 8 - 12 unger etter 108 - 120 dagers drektighet. Inndeles i fire hovedgrupper: 1. europeisk landsvin, 2. østasiatisk t., 3. engelske kultursvin, som er oppstått gjennom krysning av lokale raser med søreuropeiske og østasiatiske, og 4. søreuropeisk, som er krysninger av de østasiatiske og nordeuropeiske. I Norge holdes norsk landsvin og yorkshire. Målbevisst avlsarbeid har gitt dyr med rask vekst, mye kjøtt og lite fett.