Vil du være sikker på hvor maten kommer i fra, at den er norsk, bærekraftig og uten tilsetninger?

Da handler du kjøtt fra NORDÅS GÅRDSKJØTT, hvor du er GARANTERT NORSK KJØTT.

Nordås Gårdskjøtt har hovedfokus på å produsere bærekraftig,norsk mat av høy kvalitet.

DU FINNER VÅRE PRODUKTER I UTVALGTE COOP-, MENY- OG REMA-BUTIKKER OVER HELE LANDET.

Nordås Gårdskjøtt er en familiedrevet nedskjæringsbedrift som er lokalisert på vårt eget gårdsbruk, Nordås Gård på Skreia. 

Vi leverer i hovedsak ut til butikker og har også en gårdsbutikk på Nordås.

Virksomheten ble etablert i 1998 og er en del av vår drift med melk- og kjøttproduksjon.

Drift og produksjon foregår på Nordås Gård på Skreia som eies og drives av Per Idar Vingebakken og hans familie.

Vi har 3 viltmottak og her på Nordås tar vi imot og videreforedler viltkjøtt fra drøyt 450 elg og hjort samt 6500 reinsdyr.

I tillegg videreforedler vi også vårt egenproduserte kalve-og storfekjøtt samt noe sau/lam.

Vi har ammekyr av rasen Limousine som går på et stort inngjerdet skogsområde hele vinterhalvåret med tilgang på innendørs liggeavdeling. Dyra beiter hele sommeren på Totenåsen. I tillegg har vi melkekyr og et mangfold av andre dyrearter; sau,geiter,hester og lama.

Det unike med vårt konsept:

  • Frittlevende vilt fra Norsk natur
  • Bærekraftig og naturlig
  • Ingen kunstige tilsetninger
  • Kontroll fra skog til bord
  • Kvalitetsmat fra sunne og friske dyr

Årlig produksjon sesong-22:  Elg og hjort ca 450 stk/ 77 tonn. Reinsdyr ca 6500 stk /170 tonn.