Nordås Gårdskjøtt er en familiedrevet nedkjæringsbedrift som er lokalisert på vårt eget gårdsbruk, Nordås Gård på Skreia.

Nordås Gårdskjøtt holder til på Nordås gård på Totenåsen, et stort frilufts- og beiteområde ved Skreia, 2 mil syd for Gjøvik.

 Se kart her

GÅRDSBUTIKK

Vi har en gårdsbutikk på Nordås med et stort utvalg av elg-rein- og hjortekjøtt samt kalv,storfe og lam fra gården.

Se fanen"produkter/prisliste"for mer informasjon om stykningsdeler og priser.

Åpningstider varierer gjennom sesongen. Ring 41434166 for nærmere informasjon.     

                                             "ER VI HEME ,ER DET ÅPENT" 

                

                       

 

Drift og produksjon foregår på Nordås Gård på Skreia som eies og drives av Per Idar Vingebakken og hans familie. Virksomheten ble etablert i 1998 og er en del av vår drift med melk- og kjøttproduksjon.

Helt fra starten i 1998 har vi hatt som hovedfokus og produsere mat av høy kvalitet.
Vi har 3 viltmottak og her på Nordås tar vi imot og videreforedler viltkjøtt fra drøyt 450 elg og hjort,6500 reinsdyr, samt kalve- og storfekjøtt fra eget oppdrett.

På gården har vi melkekyr, kalver, okser , ammekyr ,sauer, geit,hest og lama. Om sommeren går mange av dyra fritt på Totenåsen og beiter fra mai til september.

Viltkjøtt

Nordås Gårdskjøtt har ambisjoner om å gjøre viltkjøttet tilgjengelig for folk flest. Tradisjonelt har vilt, og spesielt elgkjøtt, vært forbeholdt skogeiere og jaktlag som har fordelt kjøttet seg i mellom.

Per Idar Vingebakken er selv jeger og friluftsmann. Hans kompetanse og relasjoner til jaktlag og miljøet rundt er unikt, og styrker troverdigheten til Nordås som mottak og foredlingsbedrift av viltkjøtt.

Nordås Gårdskjøtt har etablert egne viltmottak hvor fjellelgen tas inn fra jegere og jaktlag og transporteres deretter til Nordås for bearbeiding.