Viltmottak 2023

Nordås Gårdskjøtt ble etablert i 1998 og drives på Nordås Gård på Skreia. Virksomheten består av foredling av viltkjøtt samt noe kalv og storfe.

I 2022 sesongen foredlet vi drøyt 450 elg og hjort samt 6500 reinsdyr.

Ytterligere informasjon finnes på vår Facebook-side Nordås Gårdskjøtt eller ved henvendelse til Nordås Gårdskjøtt v/ Per Idar Vingebakken tlf. 995 10 990 / 41 43 41 66 eller mail vingeba@gmail.com.

Nordås Gårdskjøtt viltmottak av elg og hjort 2023:


Kontaktpersoner mottak

Gudbrandsdalen - Transportterminalen Frya      Hjort fra 01.09.2023    Elg fra 25.09.2023

 • Magne Gryttingslien tlf. 907 55 871
 • Dyra leveres flådd/kvartet

Dokka - Kistefos Veståsen                                    Elg og hjort fra 25.09.2023

 • Johnny Schjørlien tlf. 97 65 95 90/ 928 37 925/ 905 69 974
 • Dyra leveres med skinn eller flådd/kvartet

Skreia - Nordås Gårdskjøtt                                   Hjort fra 01.09.2023   Elg fra 25.09.2023 

 • Per Idar Vingebakken tlf. 995 10 990/ 41 43 41 66
 • Dyra leveres flådd/kvartet

 

Følgende betingelser gjelder alle viltmottak 2023

 • Leveranser avtales pr. telefon med kontaktperson på det aktuelle mottak.
 • Skrotten(flådd) må leveres mottak innen 48 timer etter felling. Med skinn innen 12 timer.
 • All elg og hjort levert på Frya og Nordås skal være flådd og kvartet. Dvs. delt på langs, samt mellom 3. og 4. sidebein tellet bakfra på skrotten.
 • På mottaket på Kistefos/Veståsen tar vi imot hel,uflådd elg (samt flådd og kvartet).
 • Kjøttet veies inn sammen med jeger/leverandør så langt det lar seg gjøre.
 • Skjønnsmessig trekk for skuddskader og eventuelt fett.
 • Ved leveranse samme dag som felling trekkes 4 % for varmvekt, - ett døgn 3%, to døgn 2%.
 • Nordås Gårdskjøtt er også kjøpere av elg i desember og januar.  Vilkår og priser avtales nærmere.

  Priser elgleveranser 2023  

 

Flådd elg

Okse over 150kg Ku / ungdyr                      Kalv
Nordås Skreia Frya og Kistefos Nordås Skreia Frya og Kistefos Nordås Skreia Frya og Kistefos
85,- 83,- 83,- 81,- 77,- 74,-
Med skinn Veståsen / Kistefos 80,- 78,- 75,-

 

Ved levering av HJORT til samme betingelser, betales kr. 90,- kg. (kr 80,- med skinn.)


 

 • Elgkalv u. 50 kg avregnes med kr 65,- kg uavhengig av om den leveres med/uten skinn.
 • For vinterelg som ønskes levert frem til 31.01., avtales pris separat.
 • Elgleveranser som gjøres direkte til mottaket på Nordås avregnes med et tillegg, som fremgår i tabell over. Dette på grunn av sparte mottakskostnader.
 • Viltkontrollavgift kr 155,- trekkes oppgjør pr.skrott.
 • Alle avregningspriser inkluderer 25 % mva.

Nordås Gårdskjøtt ønsker alle jegere god jakt!